REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GUGU BABY

 

Sklep internetowy pod domeną internetową www.gugubaby.pl prowadzony jest przez Monikę Kędzior prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą AKAS MONIKA KĘDZIOR, NIP:6443002946, ul. BRYNICZNA 18/3, 41-203 Sosnowiec; adres poczty elektronicznej: gugubabysklep@gmail.com; numer telefonu: 503473643

 

 

 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego gugubaby.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym gugubaby.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

 

  1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

 

1.1 KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.gugubaby.pl, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.

1.2. KONSUMENT - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

1.3.FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający Klientowi utworzenie konta

1.4.FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

1.5.SKLEP INTERNETOWY - prowadzony przez firmę AKAS Adam Kędzior sklep internetowy działający pod adresem: http://www.gugubaby.pl , sprzedający produkty za pośrednictwem Internetu;

1.6.SPRZEDAWCA -  Adam Kędzior prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą AKAS MONIKA KĘDZIOR, NIP:6443002946, ul. BRYNICZNA 18/3, 41-203 Sosnowiec;

1.7.KODEKS CYWILNY - Ustawa kodeks cywilny zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

1.8.REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami

1.9.KONTO – przydzielona indywidualnie klientowi usługa elektroniczna zabezpieczona loginem i hasłem przypisanym danemu zamówieniu.

1.10.PRODUKT - oznacza towar prezentowany przez sprzedającego na stronie sklepu

1.11.UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę zawieraną za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy Sprzedającym a Klientem/Konsumentem poprzez złożenie zamówienia

1.12.ZAMÓWIENIE – oznacza wolną wolę klienta/konsumenta zmierzającą do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedającym

1.13.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta – Dziennik Ustaw z roku 2014 poz.827 z późniejszymi zmianami

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.

2.2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

2.3. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i mogą ulec zmianie.

2.4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie gugubaby.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

2.6. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu gugubaby.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

 

  1. ZAMÓWIENIA

 

3.1.Zamówienia od klientów przyjmowane są przez stronę www.gugubaby.pl 24h na dobę,

7 dni w tygodniu poprzez formularz zamówień.

3.2.Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub drogą mailową na adres: gugubabysklep@gmail.com

3.3. Składanie zamówień przez Internet możliwe jest pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym, z którego korzysta klient: 1)przeglądarka internetowa z obsługą Javascript, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera 2)Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s 3) aktywny adres e-mail 4)włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

 3.4. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest podanie, podczas składania zamówienia, poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i danych adresowych do wysyłki. 

3.5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy

3.6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

3.7. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep www.gugubaby.pl. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.8.Termin realizacji zamówienia i dostarczenia produktu do klienta – do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu podano krótszy termin.

3.9.Indywidualne zamówienia klienta są realizowane w ustalonym wspólnie terminie dorgą mailową lub telefoniczną.

 

 

  1. PŁATNOŚCI

 

4.1.Za zamówiony produkt klient ma możliwość zapłaty w następujący sposób:

 

Przelewem bankowym na konto sklepu lub za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub PAYPAL

 

 Bank: Pekao24 45 1240 4836 1111 0011 1211 6685

 

4.2.Rozliczenia transakcji e-przelewem oraz kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Przelewy24, Paypal

4.3. Na płatności czekamy 5 dni roboczych. Jeśli po tym czasie płatność za zamówienie nie zostanie zrealizowana przez klienta, zamówienie zostanie anulowane.

 

 

 

 

  1. DOSTAWA

 

5.1. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatem.

5.2.Dostawa produktu do klienta jest odpłatna

5.3. Decyzję o formie dostawy podejmuje Klient podczas wypełniania Formularza zamówienia.

5.4.Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

5.5.Termin dostarczenia produktu do klienta to 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za

zamówienie.

 

 

 

 

 

Dostawa na terenie Polski:

Wysokość zamówienia

Inpost

DHL

Zamówienia do 199,99 zł

14,5zł - paczkomat

16zł - kurier

19 zł

Zamówienia od 200,00 zł

gratis

gratis

 

 

 

 

Dostawa przesyłek zagranicznych:

 

Kurier: na terenie Unii Europejskiej 50-80zł - zależne od wybranego kraju.

 Poczta Polska – list polecony priorytet

- waga do 0,5 kg – 25-35zł

- waga od 0,5 kg – 1 kg – 36-46zł

 

 

 

 

  1. REKLAMACJA PRODUKTU

 

6.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.

6.2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

6.3.Reklamacja należy przesłać na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie poprzedzonym kontaktem telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.4. Sprzedawca rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedawca zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny na produkty "dostępne od ręki" - wyrób gotowy.

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.Towar nie może nosić śladów użytkowania, obowiązkowym jest dołączenie paragonu, etykiety oraz informacji o odstąpieniu od umowy. W niniejszej informacji należy podać nr zamówienia oraz nr konta do zwrotu. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.

Wyjątki od zwrotów

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy zawartej w wyniku sprzedaży produktu nieprefabrykowanego (wszystkie zakładki produktowe za wyjątkiem “Dostępne od ręki"). Tutaj zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

W związku z powyższą ustawą rzeczy posiadające status TERMIN REALIZACJI do 7 dni nie podlegają zwrotowi. Odzież i akcesoria posiadające ten status szyte są po zamówieniu przez klienta, po wybraniu przez niego odpowiedniego rozmiaru.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę: AKAS MONIKA KĘDZIOR, NIP:6443002946, ul. BRYNICZNA 18/3, 41-203 Sosnowiec; adres poczty elektronicznej: gugubabysklep@gmail.com; o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta  płatności. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Konsumenta do E-Sklepu.

7.6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz na adres:

AKAS MONIKA KĘDZIOR , ul. BRYNICZNA 18/3, 41-203 Sosnowiec niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

7.9. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do E-Sklepu.

7.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
e) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

  1. DANE OSOBOWE

 

8.1. Zakupy w sklepie gugubaby.pl zabezpieczone są szyfrowanym połączeniem SSL. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia, rejestracji i logowania

8.2. Administratorem danych osobowych usługobiorców/klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego gugubaby.pl jest sprzedawca.

8.3. Wysyłając dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień przez firmę AKAS MONIKA KĘDZIOR, NIP:6443002946, ul. BRYNICZNA18/3 41-203 Sosnowiec, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

8.4. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

8.5. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: ul. BRYNICZNA18/3,

 41-203 Sosnowiec lub formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gugubabysklep@gmail.com

8.6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczeniu usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8.7.Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta tylko wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu na zlecenie Administratora.

 

                                     8.A)  RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, które zajdą od 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej – jeżeli nie zostaje zawarta umowa sprzedaży towaru, a towary są jedynie oglądane przez Użytkowniczkę czy Użytkownika - takimi danymi są np. adres e-mail czy adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszej stronie internetowej i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

1. niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

2. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione interesy, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, ich ulepszania i dopasowania do potrzeb i Twojej wygody, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych towarów i usług przez Gugubaby.pl  na stronie internetowej.

3. dobrowolność zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy usługi marketingowe dostarczają Ci podmioty trzecie oraz gdy to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele muszą mieć możliwość przetwarzania Twoich danych. Wyrażenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeżeli nie chcesz, nie musisz jej wyrażać.

Dzięki naszemu rozwiązaniu masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Administratorzy

Administratorami Twoich danych osobowych będą Gugubaby.pl , a także nasi Zaufani Partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie marketingowym.

Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez takie podmioty jak: Gugubaby.pl i Zaufanych Partnerów, jeżeli wyrazisz na to zgodę. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez dany podmiot ze wskazanych wyżej lub Zaufanego Partnera. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. Dzięki temu możemy np. lepiej dobrać najciekawsze lub najtańsze towary dopasowane do Twoich potrzeb. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Twoje dane mogą być też przekazywane także organom władzy publicznej, o ile pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa i organy te wystąpią z odpowiednim żądaniem.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

  1. jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili cofnąć;
  2. masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO                                

 

                                             9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego gugubaby.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9.2.  Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego gugubaby.pl były na najwyższym poziomie, jednakże sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego gugubaby.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego gugubaby.pl.  

9.3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

9.4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 

9.5.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy są zawierane w języku polskim.

9.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn: np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu dostaw i płatności.

9.7.Zdjęcia wykorzystane na stronie www.gugubaby.pl są naszego autorstwa. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub części bez zgody autora, jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz.U. 94 nr 24 poz.83, sprost. Dz.U 94 nr 43, poz.170